Start UP - O sansa pentru someri dar si pentru zona NE

Perioada de implementare:Iulie 2012 - Martie 2013
Organizatie coordonatoare proiect: Centrul de Mediere si Securitate Comunitara
"Start-up: O sansa pentru someri dar si pentru regiunea de NE (START-UP NE)" este un proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5: "Promovarea masurilor active de ocupare", Domeniul major de interventie: 5.1. "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare" Nr. contract POSDRU/99/5.1/G/76304 http://www.fundatiacorona.ro/?page=proiect&id=109
Durata:
Noiembrie 2010 - Decembrie 2012
Parteneri in proiect:
- FUNDAtIA CORONA cu sediul in Municipiul Iasi-Beneficiar/Lider de parteneriat http://www.fundatiacorona.ro/?page=proiect&id=109
- CENTRUL DE MEDIERE sI SECURITATE COMUNITARa (CMSC) cu sediul in Municipiul Iasi- Partener 1
Scopul proiectului
Urmareste oferirea de pachete personalizate de instruire bazate pe competente comune mai multor ocupatii pentru minim 200 de someri din regiunea NE pentru cresterea sanselor de ocupare prin angajare sau deschiderea de firme proprii.
OBIECTIVUL GENERALal proiectului consta in oferirea de pachete personalizate de instruire bazate pe competente comune mai multor ocupatii pentru minim 200 de someri din Regiunea N-E, pentru cresterea sanselor de ocupare prin angajare sau deschiderea de firme proprii.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- Realizarea a 200 de dosare de selectie cu directii de actiune particularizate pentru fiecare participant, in urma consilierii profesionale initiale.
- Cresterea competentelor comune mai multor ocupatii pentru cei 200 de beneficiari.
- Acordarea de consultanta pentru redactarea de planuri de afaceri pentru minim 50 de beneficiari.
- Realizarea a minim 50 de planuri de afaceri de catre absolventii cursurilor de abilitati antreprenoriale.
- Acordarea de consultanta pentru deschiderea unor afaceri pentru minim 10 afaceri.
- Acordarea de consultanta pentru angajare pentru minim 100 persoane din grupul tinta.
- Grupul tinta:
- 200 de someri din Regiunea de Nord Est, din care: minim 5% someri de lunga durata;
- minim 50% someri sub 30 de ani; minim 25% someri femei.
- Servicii oferite:
- Servicii de informare, orientare si consiliere,
- Servicii de formare profesionala
Beneficiarii pot opta pentru alegerea unuia dintre cele 3 programe autorizate disponibile:
Comunicare in limba oficiala; Competente informatice; Competente antreprenoriale.